Organizujemy wyjazdy motywacyjne i motywacyjno – szkoleniowe za granicę dla firm, które chciałyby z jednej strony uhonorować najlepszych pracowników, zintegrować ich i zwiększyć motywację do ich dalszej efektywnej pracy, a z drugiej strony poszerzyć ich wiedzę zawodową o doświadczenia międzynarodowe.

Specjalizujemy się w organizacji wyjazdów do USA, RPA, na Daleki Wschód, Francji i Hiszpanii ale wyjazd możemy zorganizować w dowolnym, wskazanym przez zleceniodawcę miejscu na świecie.

W ostatnich 25 latach zorganizowaliśmy szkolenia w 43 krajach na wszystkich kontynentach.

Imprezy organizowane są dla grup od 4 osób.